{{filter.ViewName}}

({{dataItem.PublishedDateText}})
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
Dự án đầu tư giáo dục từ mầm non đến phổ thôngDự án đầu tư giáo dục từ mầm non đến phổ thông/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/26/2022 3:00 PMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Văn hóa - Xã hội - Môi trườngTTHTDNAG.Dự án đầu tư giáo dục từ mầm non đến phổ thông/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/26/2022 3:00 PMNoĐã ban hành
Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn phát điện công suất 500 tấn/ngày.đêmDự án nhà máy xử lý chất thải rắn phát điện công suất 500 tấn/ngày.đêm/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg5/26/2022 2:00 PMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Văn hóa - Xã hội - Môi trườngTTHTDNAG.Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn phát điện công suất 500 tấn/ngày.đêm/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg5/26/2022 2:00 PMNoĐã ban hànhdu-an-nha-may-xu-ly-chat-thai-ran-phat-dien-cong-suat-500-tan-ngay-dem
Khu du lịch sinh thái lòng hồ Tân TrungKhu du lịch sinh thái lòng hồ Tân Trung/ImageCMS/2022-05/61 - Khu du lịch sinh thái lòng hồ Tân Trung_Key_26052022101546.png
5/26/2022 12:00 PMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Thương mại - Dịch vụ - Du lịchTTHTDNAG.Khu du lịch sinh thái lòng hồ Tân Trung/ImageCMS/2022-05/61 - Khu du lịch sinh thái lòng hồ Tân Trung_Key_26052022101546.png
5/26/2022 12:00 PMNoĐã ban hànhkhu-du-lich-sinh-thai-long-ho-tan-trung
Khu sinh thái – du lịch di tích lịch sửKhu sinh thái – du lịch di tích lịch sử/ImageCMS/2022-05/60 - Khu sinh thái – du lịch di tích lịch sử_Key_26052022101303.jpg
5/26/2022 11:30 AMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Thương mại - Dịch vụ - Du lịchTTHTDNAG.Khu sinh thái – du lịch di tích lịch sử/ImageCMS/2022-05/60 - Khu sinh thái – du lịch di tích lịch sử_Key_26052022101303.jpg
5/26/2022 11:30 AMNoĐã ban hành
Các khu chức năng tuyến đường nối Khu dân cư chợ Vĩnh Đông đến đường tránh Quốc lộ 91Các khu chức năng tuyến đường nối Khu dân cư chợ Vĩnh Đông đến đường tránh Quốc lộ 91/ImageCMS/2022-05/59 - Các khu chức năng tuyến đường nối Khu dân cư chợ Vĩnh Đông đến đường tránh Quốc lộ 91_Key_26052022101110.png
5/26/2022 11:00 AMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Thương mại - Dịch vụ - Du lịchTTHTDNAG.Các khu chức năng tuyến đường nối Khu dân cư chợ Vĩnh Đông đến đường tránh Quốc lộ 91/ImageCMS/2022-05/59 - Các khu chức năng tuyến đường nối Khu dân cư chợ Vĩnh Đông đến đường tránh Quốc lộ 91_Key_26052022101110.png
5/26/2022 11:00 AMNoĐã ban hànhcac-khu-chuc-nang-tuyen-duong-noi-khu-dan-cu-cho-vinh-dong-den-duong-tranh-quoc-lo-91
Dự án thương mại dịch vụ đường tránh Quốc lộ 91Dự án thương mại dịch vụ đường tránh Quốc lộ 91/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/26/2022 10:30 AMNo1Đã ban hành135000135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Thương mại - Dịch vụ - Du lịchTTHTDNAG.Dự án thương mại dịch vụ đường tránh Quốc lộ 91/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/26/2022 10:30 AMNoĐã ban hànhdu-an-thuong-mai-dich-vu-duong-tranh-quoc-lo-91
Đầu tư xây dựng và kinh doanh Khu thương mại – dịch vụ cửa khẩu Khánh Bình (giai đoạn 2)Đầu tư xây dựng và kinh doanh Khu thương mại – dịch vụ cửa khẩu Khánh Bình (giai đoạn 2)/ImageCMS/2022-05/56 - Đầu tư xây dựng và kinh doanh Khu thương mại – dịch vụ cửa khẩu Khánh Bình (giai đoạn 2)_Key_26052022095403.png

Mục tiêu của dự án là nhằm mời gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng và kinh doanh các khu chức năng: các gian hàng, siêu thị, kho hàng, trung tâm thương mại, dịch vụ lữ hành, nhà hàng, khách sạn, kinh doanh thương mại - dịch vụ, tận dụng lợi thế của đường biên ngắn nhất đến thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia.

5/26/2022 9:30 AMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Thương mại - Dịch vụ - Du lịchTTHTDNAG.Đầu tư xây dựng và kinh doanh Khu thương mại – dịch vụ cửa khẩu Khánh Bình (giai đoạn 2)/ImageCMS/2022-05/56 - Đầu tư xây dựng và kinh doanh Khu thương mại – dịch vụ cửa khẩu Khánh Bình (giai đoạn 2)_Key_26052022095403.png

Mục tiêu của dự án là nhằm mời gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng và kinh doanh các khu chức năng: các gian hàng, siêu thị, kho hàng, trung tâm thương mại, dịch vụ lữ hành, nhà hàng, khách sạn, kinh doanh thương mại - dịch vụ, tận dụng lợi thế của đường biên ngắn nhất đến thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia.

5/26/2022 9:30 AMNoĐã ban hành
Đầu tư xây dựng và kinh doanh Khu Thương mại và Vui chơi Giải trí Vĩnh Xương mở rộngĐầu tư xây dựng và kinh doanh Khu Thương mại và Vui chơi Giải trí Vĩnh Xương mở rộng/ImageCMS/2022-05/53 - Đầu tư xây dựng và kinh doanh Khu Thương mại và Vui chơi Giải trí Vĩnh Xương mở rộng_Key_25052022160250.png
5/25/2022 10:30 AMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Thương mại - Dịch vụ - Du lịchTTHTDNAG.Đầu tư xây dựng và kinh doanh Khu Thương mại và Vui chơi Giải trí Vĩnh Xương mở rộng/ImageCMS/2022-05/53 - Đầu tư xây dựng và kinh doanh Khu Thương mại và Vui chơi Giải trí Vĩnh Xương mở rộng_Key_25052022160250.png
5/25/2022 10:30 AMNoĐã ban hànhdau-tu-xay-dung-va-kinh-doanh-khu-thuong-mai-va-vui-choi-giai-tri-vinh-xuong-mo-rong
Khu du lịch Hồ Tà Lọt kết hợp sân GolfKhu du lịch Hồ Tà Lọt kết hợp sân Golf/ImageCMS/2022-05/52 - Khu du lịch Hồ Tà Lọt kết hợp sân Golf, quy mô 120 ha, (trong đó có phần diện tích Hồ Tà Lọt 23_Key_25052022155412.19 ha)_Key_25052022155412.png
5/25/2022 10:00 AMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Thương mại - Dịch vụ - Du lịchTTHTDNAG.Khu du lịch Hồ Tà Lọt kết hợp sân Golf/ImageCMS/2022-05/52 - Khu du lịch Hồ Tà Lọt kết hợp sân Golf, quy mô 120 ha, (trong đó có phần diện tích Hồ Tà Lọt 23_Key_25052022155412.19 ha)_Key_25052022155412.png
5/25/2022 10:00 AMNoĐã ban hànhkhu-du-lich-ho-ta-lot-ket-hop-san-golf
Khu nghỉ dưỡng sinh thái Bình ThạnhKhu nghỉ dưỡng sinh thái Bình Thạnh/ImageCMS/2022-05/51 - Khu nghỉ dưỡng sinh thái Bình Thạnh_Key_25052022154817.png
5/25/2022 9:30 AMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Thương mại - Dịch vụ - Du lịchTTHTDNAG.Khu nghỉ dưỡng sinh thái Bình Thạnh/ImageCMS/2022-05/51 - Khu nghỉ dưỡng sinh thái Bình Thạnh_Key_25052022154817.png
5/25/2022 9:30 AMNoĐã ban hànhkhu-nghi-duong-sinh-thai-binh-thanh
Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cù Lao GiêngKhu du lịch sinh thái cộng đồng Cù Lao Giêng/ImageCMS/2022-05/50 - Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cù Lao Giêng_Key_25052022154146.png
5/25/2022 9:00 AMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Thương mại - Dịch vụ - Du lịchTTHTDNAG.Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cù Lao Giêng/ImageCMS/2022-05/50 - Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cù Lao Giêng_Key_25052022154146.png
5/25/2022 9:00 AMNoĐã ban hànhkhu-du-lich-sinh-thai-cong-dong-cu-lao-gieng
Khu du lịch Búng Bình ThiênKhu du lịch Búng Bình Thiên/ImageCMS/2022-05/49 - Khu du lịch Búng Bình Thiên_Key_25052022153642.png
5/25/2022 8:50 AMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Thương mại - Dịch vụ - Du lịchTTHTDNAG.Khu du lịch Búng Bình Thiên/ImageCMS/2022-05/49 - Khu du lịch Búng Bình Thiên_Key_25052022153642.png
5/25/2022 8:50 AMNoĐã ban hànhkhu-du-lich-bung-binh-thien
Khu du lịch Bắc Miếu BàKhu du lịch Bắc Miếu Bà/ImageCMS/2022-05/48 - Khu du lịch Bắc Miếu Bà_Key_25052022150902.jpg5/25/2022 8:40 AMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Thương mại - Dịch vụ - Du lịchTTHTDNAG.Khu du lịch Bắc Miếu Bà/ImageCMS/2022-05/48 - Khu du lịch Bắc Miếu Bà_Key_25052022150902.jpg5/25/2022 8:40 AMNoĐã ban hànhkhu-du-lich-bac-mieu-ba
Khu du lịch hồ Soài SoKhu du lịch hồ Soài So/ImageCMS/2022-05/47 - Khu du lịch hồ Soài So_Key_25052022145900.jpg
5/25/2022 8:30 AMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Thương mại - Dịch vụ - Du lịchTTHTDNAG.Khu du lịch hồ Soài So/ImageCMS/2022-05/47 - Khu du lịch hồ Soài So_Key_25052022145900.jpg
5/25/2022 8:30 AMNoĐã ban hànhkhu-du-lich-ho-soai-so
Nhà máy chế biến thực phẩmNhà máy chế biến thực phẩm/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/25/2022 8:10 AMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Công nghiệpTTHTDNAG.Nhà máy chế biến thực phẩm/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/25/2022 8:10 AMNoĐã ban hànhnha-may-che-bien-thuc-pham
Nhà máy sản xuất dầu ăn từ cám gạo công suất 1 triệu lít/nămNhà máy sản xuất dầu ăn từ cám gạo công suất 1 triệu lít/năm/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/25/2022 8:00 AMYes1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Công nghiệpTTHTDNAG.Nhà máy sản xuất dầu ăn từ cám gạo công suất 1 triệu lít/năm/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/25/2022 8:00 AMYesĐã ban hànhnha-may-san-xuat-dau-an-tu-cam-gao-cong-suat-1-trieu-lit-nam
Nhà máy sản xuất biaNhà máy sản xuất bia/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg5/17/2022 4:40 PMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Công nghiệpTTHTDNAG.Nhà máy sản xuất bia/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg5/17/2022 4:40 PMNoĐã ban hànhnha-may-san-xuat-bia
Cụm Công nghiệp Hòa BìnhCụm Công nghiệp Hòa Bình/ImageCMS/2022-05/42 - Cụm Công nghiệp Hòa Bình_Key_17052022161220.png
5/17/2022 4:35 PMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Công nghiệpTTHTDNAG.Cụm Công nghiệp Hòa Bình/ImageCMS/2022-05/42 - Cụm Công nghiệp Hòa Bình_Key_17052022161220.png
5/17/2022 4:35 PMNoĐã ban hànhcum-cong-nghiep-hoa-binh
Cụm Công nghiệp An NôngCụm Công nghiệp An Nông/ImageCMS/2022-05/40 - Cụm Công nghiệp An Nông_Key_17052022155304.jpg5/17/2022 4:00 PMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Công nghiệpTTHTDNAG.Cụm Công nghiệp An Nông/ImageCMS/2022-05/40 - Cụm Công nghiệp An Nông_Key_17052022155304.jpg5/17/2022 4:00 PMNoĐã ban hànhcum-cong-nghiep-an-nong
Cụm Công nghiệp Châu PhongCụm Công nghiệp Châu Phong/ImageCMS/2022-05/39 - Cụm Công nghệ Châu Phong_Key_17052022154907.png5/17/2022 2:00 PMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Công nghiệpTTHTDNAG.Cụm Công nghiệp Châu Phong/ImageCMS/2022-05/39 - Cụm Công nghệ Châu Phong_Key_17052022154907.png5/17/2022 2:00 PMNoĐã ban hànhcum-cong-nghiep-chau-phong
Cụm Công nghiệp Vĩnh TếCụm Công nghiệp Vĩnh Tế/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg5/9/2022 10:35 AMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Công nghiệpTTHTDNAG.Cụm Công nghiệp Vĩnh Tế/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg5/9/2022 10:35 AMNoĐã ban hànhcum-cong-nghiep-vinh-te
Cụm Công nghiệp Bình Thạnh ĐôngCụm Công nghiệp Bình Thạnh Đông/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/9/2022 10:30 AMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Công nghiệpTTHTDNAG.Cụm Công nghiệp Bình Thạnh Đông/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/9/2022 10:30 AMNoĐã ban hànhcum-cong-nghiep-binh-thanh-dong
Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp An Phú mở rộngCụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp An Phú mở rộng/ImageCMS/2022-05/34 - Cụm Công nghiệp An Phú_Key_09052022165315.png
5/9/2022 10:10 AMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Công nghiệpTTHTDNAG.Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp An Phú mở rộng/ImageCMS/2022-05/34 - Cụm Công nghiệp An Phú_Key_09052022165315.png
5/9/2022 10:10 AMNoĐã ban hànhcum-cong-nghiep-tieu-thu-cong-nghiep-an-phu-mo-rong
Cụm Công nghiệp Lương An Trà 3Cụm Công nghiệp Lương An Trà 3/ImageCMS/2022-05/33 - Cụm Công nghiệp Lương An Trà 3_Key_09052022164825.png5/9/2022 10:00 AMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Công nghiệpTTHTDNAG.Cụm Công nghiệp Lương An Trà 3/ImageCMS/2022-05/33 - Cụm Công nghiệp Lương An Trà 3_Key_09052022164825.png5/9/2022 10:00 AMNoĐã ban hànhcum-cong-nghiep-luong-an-tra-3
Cụm Công nghiệp Lương An Trà 2Cụm Công nghiệp Lương An Trà 2/ImageCMS/2022-05/32 - Cụm Công nghiệp Lương An Trà 2_Key_09052022164603.png5/9/2022 9:55 AMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Công nghiệpTTHTDNAG.Cụm Công nghiệp Lương An Trà 2/ImageCMS/2022-05/32 - Cụm Công nghiệp Lương An Trà 2_Key_09052022164603.png5/9/2022 9:55 AMNoĐã ban hànhcum-cong-nghiep-luong-an-tra-2
Khu Công nghiệp Định ThànhKhu Công nghiệp Định Thành/ImageCMS/2022-05/30 - Khu Công nghiệp Định Thành_Key_09052022162420.png

​​​​

5/9/2022 9:45 AMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Công nghiệpTTHTDNAG.Khu Công nghiệp Định Thành/ImageCMS/2022-05/30 - Khu Công nghiệp Định Thành_Key_09052022162420.png

​​​​

5/9/2022 9:45 AMNoĐã ban hànhkhu-cong-nghiep-dinh-thanh
Khu công nghiệp Xuân TôKhu công nghiệp Xuân Tô/ImageCMS/2022-05/28 - Khu công nghiệp Xuân Tô_Key_09052022161431.jpg
5/9/2022 9:35 AMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Công nghiệpTTHTDNAG.Khu công nghiệp Xuân Tô/ImageCMS/2022-05/28 - Khu công nghiệp Xuân Tô_Key_09052022161431.jpg
5/9/2022 9:35 AMNoĐã ban hànhkhu-cong-nghiep-xuan-to
Khu công nghiệp Hội AnKhu công nghiệp Hội An/ImageCMS/2022-05/27 - Khu công nghiệp Hội An_Key_09052022161226.jpg
5/9/2022 9:30 AMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Công nghiệpTTHTDNAG.Khu công nghiệp Hội An/ImageCMS/2022-05/27 - Khu công nghiệp Hội An_Key_09052022161226.jpg
5/9/2022 9:30 AMNoĐã ban hànhkhu-cong-nghiep-hoi-an
Khu công nghiệp Bình Hòa mở rộngKhu công nghiệp Bình Hòa mở rộng/ImageCMS/2022-05/25 - Khu công nghiệp Bình Hòa mở rộng_Key_09052022160427.png
5/9/2022 9:10 AMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Công nghiệpTTHTDNAG.Khu công nghiệp Bình Hòa mở rộng/ImageCMS/2022-05/25 - Khu công nghiệp Bình Hòa mở rộng_Key_09052022160427.png
5/9/2022 9:10 AMNoĐã ban hànhkhu-cong-nghiep-binh-hoa-mo-rong
Khu đô thị - Du lịch bãi bồi Vĩnh MỹKhu đô thị - Du lịch bãi bồi Vĩnh Mỹ5/9/2022 7:00 AMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Cơ sở hạ tầng - Khu đô thị, Khu nhà ởTTHTDNAG.Khu đô thị - Du lịch bãi bồi Vĩnh Mỹ5/9/2022 7:00 AMNoĐã ban hànhkhu-do-thi-du-lich-bai-boi-vinh-my
1 - 30Next

Quy trình thủ tục

TIN TỨC MỚI NHẤT

VIDEO