GÓP Ý NGƯỜI DÂN
(Nhập mã xác nhận bên trên)
The control is not available because you do not have the correct permissions.
  
  
  
  
  
NoiDungCauHoi
  
NoiDungTraLoi
  
  
  
  
  
  
Mạnh Hùng352501987manhhungqhqt@yahoo.com.
Xin hỏi Quý cq, khi thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh tôi có phải nộp thêm các giấy tờ khác hay không, giấy tờ khác gồm: Bản sao chứng thực hợp lệ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh (để chứng minh địa điểm kinh doanh là thật); Bản sao chứng thực Sổ hộ khẩu của chủ hộ kinh doanh. Việc cơ quan đăng ký kinh doanh yêu cầu phải nộp thêm 02 giấy tờ trên có đúng quy định?
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 71 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh
<span id="docs-internal-guid-8460178b-7fff-0c30-d956-fbfef780fb7d"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Theo quy định tại Khoản 1 Điều 71 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh gồm: “Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh; bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh. Như vậy, hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật chỉ gồm 02 loại văn bản, giấy tờ nêu trên.”</span></span>
Đã trả lời3/9/2022 3:42 PM3/9/2022 3:43 PM
  
Nguyễn Văn Thành352545623thanhham@hotmail.com.
Xin hỏi Quý cơ quan, khi có nội dung điều chỉnh vào nội dung đăng ký doanh nghiệp (ví dụ như thay đổi người đứng đầu) thì có phải thực hiện thủ tục thay đổi tên địa điểm kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp 2020 hay không? Theo các văn bản hướng dẫn về nội dung chuyển tiếp thì không có quy định là được giữ lại tên cũ hay phải đổi sang tên mới theo đúng quy định. Do đó việc xử lý nội dung này chủ yếu theo phán xét của cán bộ thụ lý hồ sơ. Thực tế thực hiện thủ tục hiện nay trên cùng một địa bàn của cùng một doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh thì có địa điểm yêu cầu thay đổi, nhưng có địa điểm khác có cùng cách đặt tên không đúng theo Luật mới nhưng lại không bị yêu cầu thay đổi, cho dù việc đề xuất điều chỉnh cho các địa điểm kinh doanh đó được nộp cùng một thời gian. Do đó đề nghị Quý cơ quan làm rõ và hướng dẫn thực hiện nội dung này.
Quy định của Luật Doanh nghiệp
<span id="docs-internal-guid-82a8fba9-7fff-88b8-eee6-41e6a28bb85e"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện, cụm từ “Địa điểm kinh doanh” đối với địa điểm kinh doanh.</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, tên chi nhánh, văn phòng đại diện phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện. Như vậy, theo quy định cũ, địa điểm kinh doanh không có yêu cầu phải đặt tên có cụm từ "Địa điểm kinh doanh" và tên Công ty. Do vậy, đối với các doanh nghiệp đã thành lập địa điểm kinh doanh trước khi Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực và có tên địa điểm kinh doanh không đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.</span></p><div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><br></span></div></span>
Đã trả lời3/9/2022 3:32 PM3/9/2022 3:33 PM

Quy trình thủ tục

TIN TỨC MỚI NHẤT

VIDEO