{{filter.ViewName}}

({{dataItem.PublishedDateText}})
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
V/v tuyển chọn doanh nghiệp tham gia Xét chọn và vinh danh “Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo năm 2023”V/v tuyển chọn doanh nghiệp tham gia Xét chọn và vinh danh “Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo năm 2023”/ImageCMS/2023-07/screenshot_1689058197_Key_11072023141235.png
7/11/2023 3:00 PMYes1Đã ban hành135000Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tưTinV/v tuyển chọn doanh nghiệp tham gia Xét chọn và vinh danh “Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo năm 2023”/ImageCMS/2023-07/screenshot_1689058197_Key_11072023141235.png
7/11/2023 3:00 PMYesĐã ban hànhv-v-tuyen-chon-doanh-nghiep-tham-gia-xet-chon-va-vinh-danh-doanh-nghiep-viet-nam-dien-hinh-sang-tao-nam-2023
V/v phối hợp truyền thông "Cuộc thi Khởi nghiệp ĐBSCL 2023"V/v phối hợp truyền thông "Cuộc thi Khởi nghiệp ĐBSCL 2023"/ImageCMS/2023-07/screenshot_1688431280_Key_04072023074003.png
7/4/2023 8:00 AMYes1Đã ban hành135000Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tưTinV/v phối hợp truyền thông "Cuộc thi Khởi nghiệp ĐBSCL 2023"/ImageCMS/2023-07/screenshot_1688431280_Key_04072023074003.png
7/4/2023 8:00 AMYesĐã ban hànhv-v-phoi-hop-truyen-thong-cuoc-thi-khoi-nghiep-dbscl-2023
Mời tham gia chương trình Biztech Việt Nam 2023: "Kết nối hợp tác - Tăng trưởng đột phá"Mời tham gia chương trình Biztech Việt Nam 2023: "Kết nối hợp tác - Tăng trưởng đột phá"/ImageCMS/2023-06/screenshot_1688094449_Key_30062023101004.png
6/30/2023 11:00 AMYes1Đã ban hành135000Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tưTinMời tham gia chương trình Biztech Việt Nam 2023: "Kết nối hợp tác - Tăng trưởng đột phá"/ImageCMS/2023-06/screenshot_1688094449_Key_30062023101004.png
6/30/2023 11:00 AMYesĐã ban hànhmoi-tham-gia-chuong-trinh-biztech-viet-nam-2023-ket-noi-hop-tac-tang-truong-dot-pha
Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp và dự án IPSC làm việc với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An GiangTrung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp và dự án IPSC làm việc với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang/ImageCMS/2023-05/z4388746296954_48badd6ab4c187f7b9332a2352899a1e_Key_31052023082517.jpg
Ngày 30/5/2023, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp (Sở Kế hoạch và Đầu tư) đã cùng đoàn công tác của Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (USAID IPSC), Cục Phát triển Doanh nghiệp (AED) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Công ty Cổ phần Giáo dục MVV (đơn vị tư vấn thuộc dự án) đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (ANGIMEX).
5/31/2023 9:00 AMYes1Đã ban hành135000Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tưTinTTHTDNAG.Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp và dự án IPSC làm việc với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang/ImageCMS/2023-05/z4388746296954_48badd6ab4c187f7b9332a2352899a1e_Key_31052023082517.jpg
Ngày 30/5/2023, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp (Sở Kế hoạch và Đầu tư) đã cùng đoàn công tác của Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (USAID IPSC), Cục Phát triển Doanh nghiệp (AED) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Công ty Cổ phần Giáo dục MVV (đơn vị tư vấn thuộc dự án) đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (ANGIMEX).
5/31/2023 9:00 AMYesĐã ban hànhtrung-tam-ho-tro-doanh-nghiep-va-du-an-ipsc-lam-viec-voi-cong-ty-co-phan-xuat-nhap-khau-an-giang
An Giang phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã bằng khoa học và công nghệAn Giang phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã bằng khoa học và công nghệ/ImageCMS/2023-05/6-(3)_Key_26052023134028.jpg
Toàn tỉnh có khoảng 7.000 doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa, 2 liên hiệp hợp tác xã (HTX) và 278 HTX. Việc ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN), kỹ thuật vào sản xuất góp phần đưa An Giang trở thành tỉnh nằm trong tốp đầu cả nước về sản lượng lúa, cá tra.
5/26/2023 2:00 PMYes1Đã ban hành135000Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tưTinNguồn https://baoangiang.com.vnAn Giang phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã bằng khoa học và công nghệ/ImageCMS/2023-05/6-(3)_Key_26052023134028.jpg
Toàn tỉnh có khoảng 7.000 doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa, 2 liên hiệp hợp tác xã (HTX) và 278 HTX. Việc ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN), kỹ thuật vào sản xuất góp phần đưa An Giang trở thành tỉnh nằm trong tốp đầu cả nước về sản lượng lúa, cá tra.
5/26/2023 2:00 PMYesĐã ban hànhan-giang-phat-trien-doanh-nghiep-hop-tac-xa-bang-khoa-hoc-va-cong-nghe
Nâng cao kiến thức, kỹ năng khai thác, sử dụng thông tin sáng chế cho nhà quản lý và doanh nghiệpNâng cao kiến thức, kỹ năng khai thác, sử dụng thông tin sáng chế cho nhà quản lý và doanh nghiệp/ImageCMS/2023-05/CM-KHCN_CHAU_Key_08052023090048.jpg
Những năm gần đây, phong trào sáng tạo trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển. Có rất nhiều đề tài nghiên cứu, ý tưởng sáng tạo, giải pháp kỹ thuật được ứng dụng vào thực tiễn và có giá trị làm lợi rất lớn. Có những đề tài, ý tưởng hoặc giải pháp đã được trao tặng giải thưởng tại một số cuộc thi của tỉnh và cấp quốc gia, được cấp bằng bảo hộ dưới hình thức bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích.
5/8/2023 10:00 AMYes1Đã ban hành135000Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tưTinNguồn https://baoangiang.com.vnNâng cao kiến thức, kỹ năng khai thác, sử dụng thông tin sáng chế cho nhà quản lý và doanh nghiệp/ImageCMS/2023-05/CM-KHCN_CHAU_Key_08052023090048.jpg
Những năm gần đây, phong trào sáng tạo trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển. Có rất nhiều đề tài nghiên cứu, ý tưởng sáng tạo, giải pháp kỹ thuật được ứng dụng vào thực tiễn và có giá trị làm lợi rất lớn. Có những đề tài, ý tưởng hoặc giải pháp đã được trao tặng giải thưởng tại một số cuộc thi của tỉnh và cấp quốc gia, được cấp bằng bảo hộ dưới hình thức bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích.
5/8/2023 10:00 AMYesĐã ban hànhnang-cao-kien-thuc-ky-nang-khai-thac-su-dung-thong-tin-sang-che-cho-nha-quan-ly-va-doanh-nghiep
Đăng ký tham dự khóa đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023Đăng ký tham dự khóa đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023/ImageCMS/2023-05/images_Key_04052023083254.jpg
Tiếp nhận Công văn số 17/CV/HTDN ngày 10/4/2023 của Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam về việc khảo sát nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2023.
Nhằm tiếp tục phối hợp tổ chức các lớp đào tạo cho DNNVV với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang trong năm 2023 tốt hơn. Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ khảo sát và đăng ký nhu cầu đào tạo của DNNVV ở tỉnh An Giang năm 2023, để Trung tâm tổng hợp và dự kiến triển khai thực hiện trong năm 2023.
5/4/2023 9:00 AMYes1Đã ban hành135000Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tưTinTTHTDNAG.Đăng ký tham dự khóa đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023/ImageCMS/2023-05/images_Key_04052023083254.jpg
Tiếp nhận Công văn số 17/CV/HTDN ngày 10/4/2023 của Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam về việc khảo sát nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2023.
Nhằm tiếp tục phối hợp tổ chức các lớp đào tạo cho DNNVV với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang trong năm 2023 tốt hơn. Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ khảo sát và đăng ký nhu cầu đào tạo của DNNVV ở tỉnh An Giang năm 2023, để Trung tâm tổng hợp và dự kiến triển khai thực hiện trong năm 2023.
5/4/2023 9:00 AMYesĐã ban hànhdang-ky-tham-du-khoa-dao-tao-nguon-nhan-luc-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-nam-2023
Phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký qua mạngPhối hợp hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký qua mạng/ImageCMS/2023-04/2_Key_27042023110241.png
​Ngày 19/04/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức buổi ký kết thành công “Thỏa thuận hợp tác triển khai đăng ký doanh nghiệp qua mạng tại Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố".
4/27/2023 12:00 PMYes1Đã ban hành135000Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tưTinPhối hợp hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký qua mạng/ImageCMS/2023-04/2_Key_27042023110241.png
​Ngày 19/04/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức buổi ký kết thành công “Thỏa thuận hợp tác triển khai đăng ký doanh nghiệp qua mạng tại Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố".
4/27/2023 12:00 PMYesĐã ban hànhphoi-hop-ho-tro-doanh-nghiep-dang-ky-qua-mang
Cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng gặp khó khănCơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng gặp khó khăn/ImageCMS/2023-04/che-bien-anh (1)_Key_27042023081452.jpg
Từ hôm nay (ngày 24/4) đến hết ngày 30/6/2024, những khách hàng gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh sẽ được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ.
4/27/2023 9:00 AMYes1Đã ban hành135000Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tưTinSưu tầmCơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng gặp khó khăn/ImageCMS/2023-04/che-bien-anh (1)_Key_27042023081452.jpg
Từ hôm nay (ngày 24/4) đến hết ngày 30/6/2024, những khách hàng gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh sẽ được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ.
4/27/2023 9:00 AMYesĐã ban hànhco-cau-lai-thoi-han-tra-no-cho-khach-hang-gap-kho-khan
Ngân hàng tiếp vốn cho sản xuất, kinh doanh và mua nhàNgân hàng tiếp vốn cho sản xuất, kinh doanh và mua nhà/ImageCMS/2023-04/ngan-hang-giao-dich_Key_13042023160213.jpg
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) kêu gọi các ngân hàng thương mại (NHTM) tiếp tục giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp.
4/13/2023 5:00 PMYes1Đã ban hành135000Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tưTinNguồn https://baoangiang.com.vnNgân hàng tiếp vốn cho sản xuất, kinh doanh và mua nhà/ImageCMS/2023-04/ngan-hang-giao-dich_Key_13042023160213.jpg
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) kêu gọi các ngân hàng thương mại (NHTM) tiếp tục giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp.
4/13/2023 5:00 PMYesĐã ban hànhngan-hang-tiep-von-cho-san-xuat-kinh-doanh-va-mua-nha
Thủ tướng: Không để kiến nghị của doanh nghiệp không được xử lýThủ tướng: Không để kiến nghị của doanh nghiệp không được xử lý/ImageCMS/2023-04/ttxvn_hoi_nghi_thu_tuong_2_1_Key_13042023152007.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu xử lý kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu lâm sản, thủy sản, bảo đảm không để kiến nghị của doanh nghiệp không được xử lý.
4/13/2023 4:00 PMYes1Đã ban hành135000Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tưTinTTXVNThủ tướng: Không để kiến nghị của doanh nghiệp không được xử lý/ImageCMS/2023-04/ttxvn_hoi_nghi_thu_tuong_2_1_Key_13042023152007.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu xử lý kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu lâm sản, thủy sản, bảo đảm không để kiến nghị của doanh nghiệp không được xử lý.
4/13/2023 4:00 PMYesĐã ban hànhthu-tuong-khong-de-kien-nghi-cua-doanh-nghiep-khong-duoc-xu-ly
V/v triển khai và lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định 345/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủV/v triển khai và lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định 345/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ/ImageCMS/2023-04/1_Key_13042023074121.png
Ngày 05/4/2023, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 345/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”.
4/13/2023 8:00 AMYes1Đã ban hành135000Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tưTinV/v triển khai và lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định 345/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ/ImageCMS/2023-04/1_Key_13042023074121.png
Ngày 05/4/2023, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 345/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”.
4/13/2023 8:00 AMYesĐã ban hànhv-v-trien-khai-va-lay-y-kien-gop-y-doi-voi-du-thao-ke-hoach-thuc-hien-quyet-dinh-345-qd-ttg-ngay-05-4-2023-cua-thu-tuong-chinh-phu
An Giang hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừaAn Giang hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa/ImageCMS/2023-04/T1 (2)_Key_07042023073935.jpg
Doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và là “động lực tăng trưởng”, “xương sống” của nền kinh tế đất nước. An Giang xác định công tác hỗ trợ DN nhỏ và vừa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chính sách phát triển của tỉnh, nhằm thúc đẩy khu vực DN này phát triển, đổi mới sáng tạo, đóng góp ngày càng cao trong nền kinh tế của tỉnh.
4/7/2023 8:00 AMYes1Đã ban hành135000Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tưTinNguồn https://baoangiang.com.vnAn Giang hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa/ImageCMS/2023-04/T1 (2)_Key_07042023073935.jpg
Doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và là “động lực tăng trưởng”, “xương sống” của nền kinh tế đất nước. An Giang xác định công tác hỗ trợ DN nhỏ và vừa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chính sách phát triển của tỉnh, nhằm thúc đẩy khu vực DN này phát triển, đổi mới sáng tạo, đóng góp ngày càng cao trong nền kinh tế của tỉnh.
4/7/2023 8:00 AMYesĐã ban hànhan-giang-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua
Thủ tướng chỉ đạo chủ tịch tỉnh lập tổ công tác tháo gỡ vướng mắc từng dự ánThủ tướng chỉ đạo chủ tịch tỉnh lập tổ công tác tháo gỡ vướng mắc từng dự án/ImageCMS/2023-04/3395057267744921408554915841875528679805897n-16805250949151212937902_Key_04042023074555.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh phải là tổ trưởng tổ công tác trực tiếp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đặc biệt là tháo gỡ các vướng mắc pháp lý tại các dự án.
4/4/2023 8:00 AMYes1Đã ban hành135000Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tưTinNguồn https://tuoitre.vnThủ tướng chỉ đạo chủ tịch tỉnh lập tổ công tác tháo gỡ vướng mắc từng dự án/ImageCMS/2023-04/3395057267744921408554915841875528679805897n-16805250949151212937902_Key_04042023074555.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh phải là tổ trưởng tổ công tác trực tiếp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đặc biệt là tháo gỡ các vướng mắc pháp lý tại các dự án.
4/4/2023 8:00 AMYesĐã ban hànhthu-tuong-chi-dao-chu-tich-tinh-lap-to-cong-tac-thao-go-vuong-mac-tung-du-an
Câu hỏi khảo sát về việc nhu cầu cung cấp thông tin đối với website http://dautuangiang.vnCâu hỏi khảo sát về việc nhu cầu cung cấp thông tin đối với website http://dautuangiang.vn/ImageCMS/2023-03/screenshot_1680060102_Key_29032023105801.png
3/29/2023 11:00 AMYes1Đã ban hành135000Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tưTinTTHTDNAG.Câu hỏi khảo sát về việc nhu cầu cung cấp thông tin đối với website http://dautuangiang.vn/ImageCMS/2023-03/screenshot_1680060102_Key_29032023105801.png
3/29/2023 11:00 AMYesĐã ban hànhcau-hoi-khao-sat-ve-viec-nhu-cau-cung-cap-thong-tin-doi-voi-website-http-dautuangiang-vn
Thủ tướng yêu cầu điều chỉnh cơ cấu sản phẩm để bất động sản có giá hợp lý hơnThủ tướng yêu cầu điều chỉnh cơ cấu sản phẩm để bất động sản có giá hợp lý hơn/ImageCMS/2023-03/base64-1679106782372454146852-16799672852451020167354_Key_28032023134455.png
Đó là những nội dung trong văn bản số 178 vừa được Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành về việc thúc đẩy và tháo gỡ thị trường bất động sản.
3/28/2023 2:00 PMYes1Đã ban hành135000Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tưTinNguồn https://tuoitre.vnThủ tướng yêu cầu điều chỉnh cơ cấu sản phẩm để bất động sản có giá hợp lý hơn/ImageCMS/2023-03/base64-1679106782372454146852-16799672852451020167354_Key_28032023134455.png
Đó là những nội dung trong văn bản số 178 vừa được Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành về việc thúc đẩy và tháo gỡ thị trường bất động sản.
3/28/2023 2:00 PMYesĐã ban hànhthu-tuong-yeu-cau-dieu-chinh-co-cau-san-pham-de-bat-dong-san-co-gia-hop-ly-hon
An Giang gỡ khó tín dụng cho doanh nghiệpAn Giang gỡ khó tín dụng cho doanh nghiệp/ImageCMS/2023-03/T1-(1)_Key_28032023072111.jpg
Thời gian qua, hệ thống ngân hàng đã có những đóng góp quan trọng vào kết quả chung của tỉnh, giúp dòng vốn tín dụng và các sản phẩm dịch vụ ngân hàng không bị gián đoạn, phục vụ hiệu quả quá trình phục hồi sản xuất - kinh doanh. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp (DN) gặp khó trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng và nếu có tiếp cận được thì lãi suất hiện quá cao, khiến không ít DN gặp khó khăn.
3/28/2023 8:00 AMYes1Đã ban hành135000Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tưTinNguồn https://baoangiang.com.vnAn Giang gỡ khó tín dụng cho doanh nghiệp/ImageCMS/2023-03/T1-(1)_Key_28032023072111.jpg
Thời gian qua, hệ thống ngân hàng đã có những đóng góp quan trọng vào kết quả chung của tỉnh, giúp dòng vốn tín dụng và các sản phẩm dịch vụ ngân hàng không bị gián đoạn, phục vụ hiệu quả quá trình phục hồi sản xuất - kinh doanh. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp (DN) gặp khó trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng và nếu có tiếp cận được thì lãi suất hiện quá cao, khiến không ít DN gặp khó khăn.
3/28/2023 8:00 AMYesĐã ban hànhan-giang-go-kho-tin-dung-cho-doanh-nghiep
An Giang: Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 góp phần phục vụ sự phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệpAn Giang: Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 góp phần phục vụ sự phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp/ImageCMS/2023-03/T1-(4)_Key_22032023093755.jpg
Ngày 06/3/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch số 160/KH-UBND về hỗ trợ DN nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh năm 2023 nhằm đẩy mạnh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh An Giang và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
3/22/2023 10:00 AMNo1Đã ban hành135000Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tưTinTTHTDNAG.An Giang: Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 góp phần phục vụ sự phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp/ImageCMS/2023-03/T1-(4)_Key_22032023093755.jpg
Ngày 06/3/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch số 160/KH-UBND về hỗ trợ DN nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh năm 2023 nhằm đẩy mạnh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh An Giang và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
3/22/2023 10:00 AMNoĐã ban hànhan-giang-day-manh-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-nam-2023-gop-phan-phuc-vu-su-phat-trien-va-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-cua-doanh-nghiep
V/v Cập nhật thông tin căn cước công dân gắn chip của người đại diện theo pháp luậtV/v Cập nhật thông tin căn cước công dân gắn chip của người đại diện theo pháp luật/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
3/21/2023 2:00 PMYes1Đã ban hành135000Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệpTinSưu tầmV/v Cập nhật thông tin căn cước công dân gắn chip của người đại diện theo pháp luật/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
3/21/2023 2:00 PMYesĐã ban hànhv-v-cap-nhat-thong-tin-can-cuoc-cong-dan-gan-chip-cua-nguoi-dai-dien-theo-phap-luat
An Giang tạo cầu nối, thúc đẩy doanh nghiệp phát triểnAn Giang tạo cầu nối, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển/ImageCMS/2023-03/T1-(2)_Key_14032023074301.jpg
Dù còn những khó khăn trong hoạt động nhưng với nhiều đổi mới, kiện toàn và củng cố tổ chức, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang đang ngày càng khẳng định vai trò cầu nối, là “mái nhà chung” của cộng đồng doanh nghiệp (DN) trong tỉnh. Hiệp hội vừa là nơi DN gửi gắm tâm tư, nguyện vọng, vừa là nơi kết nối, chia sẻ, tạo cơ hội cho DN phát triển.
3/14/2023 8:00 AMNo1Đã ban hành135000Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tưTinNguồn https://baoangiang.com.vnAn Giang tạo cầu nối, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển/ImageCMS/2023-03/T1-(2)_Key_14032023074301.jpg
Dù còn những khó khăn trong hoạt động nhưng với nhiều đổi mới, kiện toàn và củng cố tổ chức, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang đang ngày càng khẳng định vai trò cầu nối, là “mái nhà chung” của cộng đồng doanh nghiệp (DN) trong tỉnh. Hiệp hội vừa là nơi DN gửi gắm tâm tư, nguyện vọng, vừa là nơi kết nối, chia sẻ, tạo cơ hội cho DN phát triển.
3/14/2023 8:00 AMNoĐã ban hànhan-giang-tao-cau-noi-thuc-day-doanh-nghiep-phat-trien
Triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp tại An GiangTriển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp tại An Giang/ImageCMS/2023-03/images (6)_Key_14032023145321.jpg
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang, đồng thời tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 17/01/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2023, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng
2/24/2023 9:00 AMYes1Đã ban hành135000Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tưTinTTHTDNAG.Triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp tại An Giang/ImageCMS/2023-03/images (6)_Key_14032023145321.jpg
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang, đồng thời tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 17/01/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2023, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng
2/24/2023 9:00 AMYesĐã ban hànhtrien-khai-chuong-trinh-ket-noi-ngan-hang-doanh-nghiep-tai-an-giang
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh An Giang chỉ đạo hỗ trợ vay vốn ưu đãi lãi suất sản xuất gạch không nungNgân hàng Nhà nước chi nhánh An Giang chỉ đạo hỗ trợ vay vốn ưu đãi lãi suất sản xuất gạch không nung/ImageCMS/2023-02/IMG_4665_Key_21022023091532.jpg
Chiều 20/2, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh An Giang Nguyễn Tuấn Dũng đã ký Công văn 205/ANG-THNSKS chỉ đạo Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh phối hợp các địa phương khảo sát, xây dựng phương án, có giải pháp, chính sách hỗ trợ vay vốn ưu đãi lãi suất đối với các cơ sở sản xuất gạch không nung, để nâng cấp, chuyển đổi công nghệ sản xuất.
2/21/2023 10:00 AMYes1Đã ban hành135000Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tưTinNguồn https://baoangiang.com.vnNgân hàng Nhà nước chi nhánh An Giang chỉ đạo hỗ trợ vay vốn ưu đãi lãi suất sản xuất gạch không nung/ImageCMS/2023-02/IMG_4665_Key_21022023091532.jpg
Chiều 20/2, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh An Giang Nguyễn Tuấn Dũng đã ký Công văn 205/ANG-THNSKS chỉ đạo Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh phối hợp các địa phương khảo sát, xây dựng phương án, có giải pháp, chính sách hỗ trợ vay vốn ưu đãi lãi suất đối với các cơ sở sản xuất gạch không nung, để nâng cấp, chuyển đổi công nghệ sản xuất.
2/21/2023 10:00 AMYesĐã ban hànhngan-hang-nha-nuoc-chi-nhanh-an-giang-chi-dao-ho-tro-vay-von-uu-dai-lai-suat-san-xuat-gach-khong-nung
Ưu tiên vốn tín dụng cho lĩnh vực nông sản vùng Đồng bằng sông Cửu LongƯu tiên vốn tín dụng cho lĩnh vực nông sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long/ImageCMS/2022-12/c7dhoi-nghi_Key_14122022080226.jpg
Tại Hội nghị “Giải pháp tín dụng thúc đẩy thu mua, tiêu thụ, xuất khẩu các mặt hàng nông sản chủ lực vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL)”, ngày 13/12, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu ưu tiên tập trung đủ vốn tín dụng phục vụ hoạt động thu mua, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản những tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023.
12/14/2022 8:00 AMNo1Đã ban hành135000Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tưTinSưu tầmƯu tiên vốn tín dụng cho lĩnh vực nông sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long/ImageCMS/2022-12/c7dhoi-nghi_Key_14122022080226.jpg
Tại Hội nghị “Giải pháp tín dụng thúc đẩy thu mua, tiêu thụ, xuất khẩu các mặt hàng nông sản chủ lực vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL)”, ngày 13/12, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu ưu tiên tập trung đủ vốn tín dụng phục vụ hoạt động thu mua, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản những tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023.
12/14/2022 8:00 AMNoĐã ban hànhuu-tien-von-tin-dung-cho-linh-vuc-nong-san-vung-dong-bang-song-cuu-long
Kết nối tiêu thụ sản phẩm của An GiangKết nối tiêu thụ sản phẩm của An Giang/ImageCMS/2022-12/T1-(2)_Key_08122022081426.jpg
Được thiên nhiên ưu đãi nhiều điều kiện sản xuất thuận lợi, An Giang có thể cung ứng những mặt hàng nông sản và hàng hóa khác với số lượng lớn, ổn định, đảm bảo chất lượng. Khi được hỗ trợ kết nối tiêu thụ qua kênh truyền thống và sàn thương mại điện tử, hàng hóa An Giang dễ tiếp cận nhiều khách hàng, mở rộng thị trường đa dạng, phong phú hơn.
12/8/2022 9:00 AMNo1Đã ban hành135000Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tưBài viếtNguồn https://baoangiang.com.vnKết nối tiêu thụ sản phẩm của An Giang/ImageCMS/2022-12/T1-(2)_Key_08122022081426.jpg
Được thiên nhiên ưu đãi nhiều điều kiện sản xuất thuận lợi, An Giang có thể cung ứng những mặt hàng nông sản và hàng hóa khác với số lượng lớn, ổn định, đảm bảo chất lượng. Khi được hỗ trợ kết nối tiêu thụ qua kênh truyền thống và sàn thương mại điện tử, hàng hóa An Giang dễ tiếp cận nhiều khách hàng, mở rộng thị trường đa dạng, phong phú hơn.
12/8/2022 9:00 AMNoĐã ban hànhket-noi-tieu-thu-san-pham-cua-an-giang
Cơ hội giao thương giữa doanh nghiệp An Giang và CampuchiaCơ hội giao thương giữa doanh nghiệp An Giang và Campuchia/ImageCMS/2022-12/T1 (3)_Key_07122022140146.jpg
Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp (DN), đặc biệt là DN vừa, nhỏ và siêu nhỏ, tìm đối tác, mở rộng thị tường, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang cùng các sở, ban, ngành liên quan đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, kết nối cung cầu thông qua các buổi hội nghị, xúc tiến, giới thiệu sản phẩm… Hoạt động này vừa mang lại lợi ích cho các bên, vừa bảo đảm nguồn cung hàng hóa cho thị trường, vừa hỗ trợ DN tiếp cận với các kênh phân phối bán lẻ hiện đại.
12/7/2022 3:00 PMNo1Đã ban hành135000Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tưBài viếtNguồn https://baoangiang.com.vnCơ hội giao thương giữa doanh nghiệp An Giang và Campuchia/ImageCMS/2022-12/T1 (3)_Key_07122022140146.jpg
Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp (DN), đặc biệt là DN vừa, nhỏ và siêu nhỏ, tìm đối tác, mở rộng thị tường, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang cùng các sở, ban, ngành liên quan đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, kết nối cung cầu thông qua các buổi hội nghị, xúc tiến, giới thiệu sản phẩm… Hoạt động này vừa mang lại lợi ích cho các bên, vừa bảo đảm nguồn cung hàng hóa cho thị trường, vừa hỗ trợ DN tiếp cận với các kênh phân phối bán lẻ hiện đại.
12/7/2022 3:00 PMNoĐã ban hànhco-hoi-giao-thuong-giua-doanh-nghiep-an-giang-va-campuchia
“Đi chợ An Giang” trên sàn thương mại điện tử Shopee“Đi chợ An Giang” trên sàn thương mại điện tử Shopee/ImageCMS/2022-12/312312312_Key_06122022102714.jpg
Ngày 2/12, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang Lê Trung Hiếu cho biết, đơn vị phối hợp Công ty TNHH Shopee xây dựng kế hoạch và phương án hỗ trợ các doanh nghiệp thương mại An Giang tiếp cận người dùng trên nền tảng thương mại điện tử Shopee.
12/6/2022 11:00 AMNo1Đã ban hành135000Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tưTinNguồn https://baoangiang.com.vn“Đi chợ An Giang” trên sàn thương mại điện tử Shopee/ImageCMS/2022-12/312312312_Key_06122022102714.jpg
Ngày 2/12, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang Lê Trung Hiếu cho biết, đơn vị phối hợp Công ty TNHH Shopee xây dựng kế hoạch và phương án hỗ trợ các doanh nghiệp thương mại An Giang tiếp cận người dùng trên nền tảng thương mại điện tử Shopee.
12/6/2022 11:00 AMNoĐã ban hànhdi-cho-an-giang-tren-san-thuong-mai-dien-tu-shopee
Nhiều cơ hội hợp tác và kết nối doanh nghiệp tỉnh An Giang và doanh nghiệp CampuchiaNhiều cơ hội hợp tác và kết nối doanh nghiệp tỉnh An Giang và doanh nghiệp Campuchia/ImageCMS/2022-12/VN-CPC_Key_05122022105424.jpg
Ngày 2/12, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang, các sở, ban, ngành liên quan phối hợp Thương vụ Việt Nam tại Campuchia tổ chức Hội nghị Cơ hội hợp tác và kết nối doanh nghiệp tỉnh An Giang, Việt Nam và doanh nghiệp Campuchia.
12/5/2022 11:00 AMNo1Đã ban hành135000Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tưTinNguồn https://baoangiang.com.vnNhiều cơ hội hợp tác và kết nối doanh nghiệp tỉnh An Giang và doanh nghiệp Campuchia/ImageCMS/2022-12/VN-CPC_Key_05122022105424.jpg
Ngày 2/12, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang, các sở, ban, ngành liên quan phối hợp Thương vụ Việt Nam tại Campuchia tổ chức Hội nghị Cơ hội hợp tác và kết nối doanh nghiệp tỉnh An Giang, Việt Nam và doanh nghiệp Campuchia.
12/5/2022 11:00 AMNoĐã ban hànhnhieu-co-hoi-hop-tac-va-ket-noi-doanh-nghiep-tinh-an-giang-va-doanh-nghiep-campuchia
Tổ chức khóa đào tạo nguồn nhân lực cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2022Tổ chức khóa đào tạo nguồn nhân lực cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2022/ImageCMS/2022-11/Linh23-46_Key_16112022153026.jpg
Thực hiện Kế hoạch số 705/KH-UBND ngày 28/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đào tạo nguồn nhân lực cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2022.
11/16/2022 4:00 PMYes1Đã ban hành135000Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tưTinTổ chức khóa đào tạo nguồn nhân lực cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2022/ImageCMS/2022-11/Linh23-46_Key_16112022153026.jpg
Thực hiện Kế hoạch số 705/KH-UBND ngày 28/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đào tạo nguồn nhân lực cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2022.
11/16/2022 4:00 PMYesĐã ban hànhto-chuc-khoa-dao-tao-nguon-nhan-luc-cho-cac-doanh-nghiep-nho-va-vua-tren-dia-ban-tinh-an-giang-nam-2022
Đăng ký tham gia thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam”Đăng ký tham gia thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam”/ImageCMS/2022-11/banner-share_Key_16112022153604.jpg
Tiếp nhận Công văn số 2022/PTDN-BQLDA.IPS-C ngày 08/11/2022 của Cục Phát triển doanh nghiệp về việc đề cử doanh nghiệp tiên phong và doanh nghiệp nhỏ, đang tăng trưởng tham gia Dự án “Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam”.
11/16/2022 4:00 PMYes1Đã ban hành135000Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tưTinĐăng ký tham gia thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam”/ImageCMS/2022-11/banner-share_Key_16112022153604.jpg
Tiếp nhận Công văn số 2022/PTDN-BQLDA.IPS-C ngày 08/11/2022 của Cục Phát triển doanh nghiệp về việc đề cử doanh nghiệp tiên phong và doanh nghiệp nhỏ, đang tăng trưởng tham gia Dự án “Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam”.
11/16/2022 4:00 PMYesĐã ban hànhdang-ky-tham-gia-thuc-hien-du-an-tang-cuong-nang-luc-canh-tranh-khu-vuc-tu-nhan-viet-nam
Diễn đàn "Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và phát triển Tài sản trí tuệ" năm 2022Diễn đàn "Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và phát triển Tài sản trí tuệ" năm 2022/ImageCMS/2022-10/3 (1)_Key_28102022082626.jpg
Thực hiện nhiệm vụ Chương trình phát triển Tài sản trí tuệ theo Quyết định số: 2205 /QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính Phủ và được sự đồng ý, phối hợp của Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ; Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp (QCC) đã chính thức triển khai Diễn đàn “Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và phát triển Tài sản trí tuệ” năm 2022.
10/28/2022 9:00 AMYes1Đã ban hành135000Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tưTinDiễn đàn "Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và phát triển Tài sản trí tuệ" năm 2022/ImageCMS/2022-10/3 (1)_Key_28102022082626.jpg
Thực hiện nhiệm vụ Chương trình phát triển Tài sản trí tuệ theo Quyết định số: 2205 /QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính Phủ và được sự đồng ý, phối hợp của Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ; Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp (QCC) đã chính thức triển khai Diễn đàn “Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và phát triển Tài sản trí tuệ” năm 2022.
10/28/2022 9:00 AMYesĐã ban hànhdien-dan-doanh-nghiep-doi-moi-sang-tao-va-phat-trien-tai-san-tri-tue-nam-2022
1 - 30Next

Quy trình thủ tục

TIN TỨC MỚI NHẤT

VIDEO