{{filter.ViewName}}

({{dataItem.PublishedDateText}})
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
An Giang phát triển dịch vụ logisticsAn Giang phát triển dịch vụ logistics/ImageCMS/2023-07/T1-(1) (1)_Key_04072023083607.jpg
An Giang với lợi thế có đường biên giới tiếp giáp Vương quốc Campuchia dài gần 100km và 5 cửa khẩu thực hiện thông quan hàng hóa, được xem là đầu mối giao thông quan trọng, kết nối các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL, TP. Hồ Chí Minh với Campuchia và các nước trong khối ASEAN. Việc phát triển hệ thống logistics là rất cần thiết và phù hợp với xu thế phát triển.
7/4/2023 9:00 AMYes1Đã ban hành135000Các hoạt động xúc tiến đầu tưTinNguồn https://baoangiang.com.vnAn Giang phát triển dịch vụ logistics/ImageCMS/2023-07/T1-(1) (1)_Key_04072023083607.jpg
An Giang với lợi thế có đường biên giới tiếp giáp Vương quốc Campuchia dài gần 100km và 5 cửa khẩu thực hiện thông quan hàng hóa, được xem là đầu mối giao thông quan trọng, kết nối các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL, TP. Hồ Chí Minh với Campuchia và các nước trong khối ASEAN. Việc phát triển hệ thống logistics là rất cần thiết và phù hợp với xu thế phát triển.
7/4/2023 9:00 AMYesĐã ban hànhan-giang-phat-trien-dich-vu-logistics
Động lực để phát triển du lịch An GiangĐộng lực để phát triển du lịch An Giang/ImageCMS/2023-06/7_Key_13062023075326.jpg
Nhằm tạo đà để “ngành công nghiệp không khói” của tỉnh bứt phá trong tương lai, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang đẩy mạnh công tác xúc tiến và đa dạng hóa sản phẩm du lịch (DL), góp phần thu hút du khách đến với An Giang.
6/13/2023 8:00 AMYes1Đã ban hành135000Các hoạt động xúc tiến đầu tưTinNguồn https://baoangiang.com.vnĐộng lực để phát triển du lịch An Giang/ImageCMS/2023-06/7_Key_13062023075326.jpg
Nhằm tạo đà để “ngành công nghiệp không khói” của tỉnh bứt phá trong tương lai, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang đẩy mạnh công tác xúc tiến và đa dạng hóa sản phẩm du lịch (DL), góp phần thu hút du khách đến với An Giang.
6/13/2023 8:00 AMYesĐã ban hànhdong-luc-de-phat-trien-du-lich-an-giang
V/v kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư với một số thị trường trọng điểm năm 2023V/v kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư với một số thị trường trọng điểm năm 2023/ImageCMS/2023-05/26_Key_26052023134311.png
5/26/2023 2:00 PMYes1Đã ban hành135000Các hoạt động xúc tiến đầu tưTinV/v kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư với một số thị trường trọng điểm năm 2023/ImageCMS/2023-05/26_Key_26052023134311.png
5/26/2023 2:00 PMYesĐã ban hànhv-v-ke-hoach-phoi-hop-to-chuc-cac-hoat-dong-xuc-tien-thuong-mai-va-dau-tu-voi-mot-so-thi-truong-trong-diem-nam-2023
Hội nghị góp ý dự thảo Quy hoạch đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu LongHội nghị góp ý dự thảo Quy hoạch đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long/ImageCMS/2023-04/1 28_Key_28042023144850.04_Key_28042023144850.jpg
Sáng ngày 27/4/2023, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Tường Văn – Thứ trưởng Bộ xây dựng đã chủ trì Hội nghị góp ý dự thảo Quy hoạch đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

4/28/2023 3:00 PMYes1Đã ban hành135000Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050TinHội nghị góp ý dự thảo Quy hoạch đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long/ImageCMS/2023-04/1 28_Key_28042023144850.04_Key_28042023144850.jpg
Sáng ngày 27/4/2023, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Tường Văn – Thứ trưởng Bộ xây dựng đã chủ trì Hội nghị góp ý dự thảo Quy hoạch đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

4/28/2023 3:00 PMYesĐã ban hànhhoi-nghi-gop-y-du-thao-quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050-vung-dong-nam-bo-va-vung-dong-bang-song-cuu-long
Phát triển đô thị Long Xuyên bắt đầu từ quy hoạchPhát triển đô thị Long Xuyên bắt đầu từ quy hoạch/ImageCMS/2023-04/lx_Key_27042023074326.jpg
Theo Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định 68/QĐ-TTg, ngày 15/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ), TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) là trung tâm tăng trưởng kinh tế, trung tâm thương mại dịch vụ của vùng giữa đồng bằng phía Nam sông Hậu; là trung tâm đào tạo, chuyển giao công nghệ, trung tâm công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản, có vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đối với tỉnh An Giang và vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL.
4/27/2023 8:00 AMYes1Đã ban hành135000Thông tin về quy hoạchTinNguồn https://baoangiang.com.vnPhát triển đô thị Long Xuyên bắt đầu từ quy hoạch/ImageCMS/2023-04/lx_Key_27042023074326.jpg
Theo Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định 68/QĐ-TTg, ngày 15/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ), TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) là trung tâm tăng trưởng kinh tế, trung tâm thương mại dịch vụ của vùng giữa đồng bằng phía Nam sông Hậu; là trung tâm đào tạo, chuyển giao công nghệ, trung tâm công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản, có vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đối với tỉnh An Giang và vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL.
4/27/2023 8:00 AMYesĐã ban hànhphat-trien-do-thi-long-xuyen-bat-dau-tu-quy-hoach
Đầu tư trọng tâm, trọng điểm để giảm nghèoĐầu tư trọng tâm, trọng điểm để giảm nghèo/ImageCMS/2023-04/3-(4)_Key_27042023075243.jpg
Mục tiêu năm 2023 của tỉnh An Giang là giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống; hỗ trợ huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn.
4/27/2023 8:00 AMYes1Đã ban hành135000Các hoạt động xúc tiến đầu tưTinNguồn https://baoangiang.com.vnĐầu tư trọng tâm, trọng điểm để giảm nghèo/ImageCMS/2023-04/3-(4)_Key_27042023075243.jpg
Mục tiêu năm 2023 của tỉnh An Giang là giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống; hỗ trợ huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn.
4/27/2023 8:00 AMYesĐã ban hànhdau-tu-trong-tam-trong-diem-de-giam-ngheo
V/v tổ chức Hội chợ Công thương vùng Đồng bằng sông Cửu Long - An Giang năm 2023V/v tổ chức Hội chợ Công thương vùng Đồng bằng sông Cửu Long - An Giang năm 2023/ImageCMS/2023-04/Capture_Key_19042023072735.JPG
4/19/2023 8:00 AMYes1Đã ban hành135000Các hoạt động xúc tiến đầu tưTinV/v tổ chức Hội chợ Công thương vùng Đồng bằng sông Cửu Long - An Giang năm 2023/ImageCMS/2023-04/Capture_Key_19042023072735.JPG
4/19/2023 8:00 AMYesĐã ban hànhv-v-to-chuc-hoi-cho-cong-thuong-vung-dong-bang-song-cuu-long-an-giang-nam-2023
Kỳ vọng cao tốcKỳ vọng cao tốc/ImageCMS/2023-04/T1-(1)_Key_13042023153620.jpg
Trong dự án thành phần 1 của Dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, đoạn đi qua địa phận tỉnh An Giang có tổng chiều dài hơn 57km. Theo kế hoạch, dự án sẽ được khởi công vào cuối tháng 6/2023, việc triển khai các bước (lập hồ sơ chi tiết, phân giới cắm cọc, kiểm đếm bồi hoàn, giải phóng mặt bằng...) được các sở, ngành, địa phương, đơn vị tiến hành khẩn trương. Dự án hoàn thành, đi vào sử dụng sẽ tạo động lực và dư địa rất lớn để An Giang “cất cánh”.
4/13/2023 4:00 PMYes1Đã ban hành135000Thông tin về quy hoạchTinNguồn https://baoangiang.com.vnKỳ vọng cao tốc/ImageCMS/2023-04/T1-(1)_Key_13042023153620.jpg
Trong dự án thành phần 1 của Dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, đoạn đi qua địa phận tỉnh An Giang có tổng chiều dài hơn 57km. Theo kế hoạch, dự án sẽ được khởi công vào cuối tháng 6/2023, việc triển khai các bước (lập hồ sơ chi tiết, phân giới cắm cọc, kiểm đếm bồi hoàn, giải phóng mặt bằng...) được các sở, ngành, địa phương, đơn vị tiến hành khẩn trương. Dự án hoàn thành, đi vào sử dụng sẽ tạo động lực và dư địa rất lớn để An Giang “cất cánh”.
4/13/2023 4:00 PMYesĐã ban hànhky-vong-cao-toc
An Giang thúc đẩy chuyển đổi sốAn Giang thúc đẩy chuyển đổi số/ImageCMS/2023-04/T1-(3)_Key_13042023155037.jpg
Với chủ đề chuyển đổi số năm 2023: “Dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới”, cơ quan nhà nước trên địa bàn An Giang tập trung vào các hoạt động phát triển, kết nối, chia sẻ, khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.
4/13/2023 4:00 PMYes1Đã ban hành135000Các hoạt động xúc tiến đầu tưTinNguồn https://baoangiang.com.vnAn Giang thúc đẩy chuyển đổi số/ImageCMS/2023-04/T1-(3)_Key_13042023155037.jpg
Với chủ đề chuyển đổi số năm 2023: “Dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới”, cơ quan nhà nước trên địa bàn An Giang tập trung vào các hoạt động phát triển, kết nối, chia sẻ, khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.
4/13/2023 4:00 PMYesĐã ban hànhan-giang-thuc-day-chuyen-doi-so
An Giang chủ động xúc tiến doanh nghiệp đầu tưAn Giang chủ động xúc tiến doanh nghiệp đầu tư/ImageCMS/2023-03/T1 (3)_Key_27032023102856.jpg
Không chỉ “trải thảm đỏ” mời gọi nhà đầu tư đến An Giang tìm kiếm cơ hội, phát triển sản xuất - kinh doanh, lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương còn chủ động tổ chức đoàn đến các tập đoàn, doanh nghiệp (DN) để giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế của tỉnh, mời gọi đầu tư vào những lĩnh vực ưu tiên.
3/27/2023 11:00 AMYes1Đã ban hành135000Các hoạt động xúc tiến đầu tưTinNguồn https://baoangiang.com.vnAn Giang chủ động xúc tiến doanh nghiệp đầu tư/ImageCMS/2023-03/T1 (3)_Key_27032023102856.jpg
Không chỉ “trải thảm đỏ” mời gọi nhà đầu tư đến An Giang tìm kiếm cơ hội, phát triển sản xuất - kinh doanh, lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương còn chủ động tổ chức đoàn đến các tập đoàn, doanh nghiệp (DN) để giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế của tỉnh, mời gọi đầu tư vào những lĩnh vực ưu tiên.
3/27/2023 11:00 AMYesĐã ban hànhan-giang-chu-dong-xuc-tien-doanh-nghiep-dau-tu
An Giang liên kết phát triển du lịchAn Giang liên kết phát triển du lịch/ImageCMS/2023-03/T1-(2)_Key_24032023083050.jpg
Trong năm 2023, ngành du lịch (DL) An Giang sẽ tăng cường hợp tác, liên kết quảng bá xúc tiến DL, phát triển sản phẩm đặc trưng, nhằm khai thác hiệu quả nguồn dư địa dồi dào, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.
3/24/2023 9:00 AMYes1Đã ban hành135000Các hoạt động xúc tiến đầu tưBài viếtNguồn https://baoangiang.com.vnAn Giang liên kết phát triển du lịch/ImageCMS/2023-03/T1-(2)_Key_24032023083050.jpg
Trong năm 2023, ngành du lịch (DL) An Giang sẽ tăng cường hợp tác, liên kết quảng bá xúc tiến DL, phát triển sản phẩm đặc trưng, nhằm khai thác hiệu quả nguồn dư địa dồi dào, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.
3/24/2023 9:00 AMYesĐã ban hànhan-giang-lien-ket-phat-trien-du-lich
Tỉnh An Giang đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệpTỉnh An Giang đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp/ImageCMS/2023-03/z4204579810205_0f1c08cca299fc5b0f344b4ef60b2cea_Key_23032023104738.jpg
Tỉnh An Giang đang đẩy mạnh chiến lược thu hút các nhà đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn, với mục tiêu tăng cường sức cạnh tranh và thu hút thêm các dự án đầu tư mới vào tỉnh.
3/23/2023 11:00 AMYes1Đã ban hành135000Quy hoạch phát triển khu công nghiệpTinTỉnh An Giang đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp/ImageCMS/2023-03/z4204579810205_0f1c08cca299fc5b0f344b4ef60b2cea_Key_23032023104738.jpg
Tỉnh An Giang đang đẩy mạnh chiến lược thu hút các nhà đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn, với mục tiêu tăng cường sức cạnh tranh và thu hút thêm các dự án đầu tư mới vào tỉnh.
3/23/2023 11:00 AMYesĐã ban hànhtinh-an-giang-day-manh-thu-hut-cac-nha-dau-tu-phat-trien-ha-tang-khu-cong-nghiep
An Phú triển khai nhiều dự án đầu tư xây dựngAn Phú triển khai nhiều dự án đầu tư xây dựng/ImageCMS/2023-03/t9huynh_Key_09032023082504.jpg
Xác định đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông có vai trò đòn bẩy phát triển, huyện An Phú (tỉnh An Giang) đã và đang triển khai nhiều công trình, dự án, nhất là các công trình an sinh xã hội, giao thông trọng điểm. Qua đó, tăng cường kết nối giữa các địa bàn, tạo thuận lợi cho giao thương hàng hóa và đi lại của người dân, nhất là đưa hàng hóa lên cửa khẩu nhanh hơn.
3/9/2023 9:00 AMNo1Đã ban hành135000Các hoạt động xúc tiến đầu tưTinNguồn https://baoangiang.com.vnAn Phú triển khai nhiều dự án đầu tư xây dựng/ImageCMS/2023-03/t9huynh_Key_09032023082504.jpg
Xác định đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông có vai trò đòn bẩy phát triển, huyện An Phú (tỉnh An Giang) đã và đang triển khai nhiều công trình, dự án, nhất là các công trình an sinh xã hội, giao thông trọng điểm. Qua đó, tăng cường kết nối giữa các địa bàn, tạo thuận lợi cho giao thương hàng hóa và đi lại của người dân, nhất là đưa hàng hóa lên cửa khẩu nhanh hơn.
3/9/2023 9:00 AMNoĐã ban hànhan-phu-trien-khai-nhieu-du-an-dau-tu-xay-dung
Góp sức nâng chất đô thị loại I trên quê hương Bác TônGóp sức nâng chất đô thị loại I trên quê hương Bác Tôn/ImageCMS/2023-02/1(1)_Key_28022023083943.jpg
UBND tỉnh An Giang từng khen ngợi TP. Long Xuyên tạo được sức hút đối với du khách gần xa nhờ có cảnh quan, môi trường sạch đẹp...
2/28/2023 9:00 AMNo1Đã ban hành135000Các hoạt động xúc tiến đầu tưTinNguồn https://baoangiang.com.vnGóp sức nâng chất đô thị loại I trên quê hương Bác Tôn/ImageCMS/2023-02/1(1)_Key_28022023083943.jpg
UBND tỉnh An Giang từng khen ngợi TP. Long Xuyên tạo được sức hút đối với du khách gần xa nhờ có cảnh quan, môi trường sạch đẹp...
2/28/2023 9:00 AMNoĐã ban hànhgop-suc-nang-chat-do-thi-loai-i-tren-que-huong-bac-ton
Nâng tầm xuất khẩu An GiangNâng tầm xuất khẩu An Giang/ImageCMS/2023-02/T1-(2)_Key_28022023074721.jpg
Với đường biên giới dài tiếp giáp Campuchia, có vùng nguyên liệu lúa gạo, cá tra, trái cây quy mô lớn, sản lượng và chất lượng ổn định, An Giang có nhiều cơ hội khai thác thị trường xuất khẩu. Phát triển sản xuất, tạo nguồn cung bền vững và đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại là những giải pháp chiến lược nhằm đạt tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị kim ngạch xuất khẩu của tỉnh từ 5%/năm trở lên.
2/28/2023 8:00 AMNo1Đã ban hành135000Các hoạt động xúc tiến đầu tưTinNguồn https://baoangiang.com.vnNâng tầm xuất khẩu An Giang/ImageCMS/2023-02/T1-(2)_Key_28022023074721.jpg
Với đường biên giới dài tiếp giáp Campuchia, có vùng nguyên liệu lúa gạo, cá tra, trái cây quy mô lớn, sản lượng và chất lượng ổn định, An Giang có nhiều cơ hội khai thác thị trường xuất khẩu. Phát triển sản xuất, tạo nguồn cung bền vững và đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại là những giải pháp chiến lược nhằm đạt tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị kim ngạch xuất khẩu của tỉnh từ 5%/năm trở lên.
2/28/2023 8:00 AMNoĐã ban hànhnang-tam-xuat-khau-an-giang
Kịch bản tăng trưởng kinh tế An Giang năm 2023Kịch bản tăng trưởng kinh tế An Giang năm 2023/ImageCMS/2023-02/T1-(4)_Key_24022023073805.jpg
An Giang tiếp giáp với Vương quốc Campuchia có cửa khẩu quốc tế, quốc gia đường bộ và đường thủy, là cửa ngõ của trục Đông - Tây thông thương giữa ĐBSCL và các nước Đông Nam Á, có nhiều điều kiện thuận lợi phát triển thương mại, dịch vụ và kinh tế biên mậu. Xuất khẩu tiếp tục được tăng cường, cơ sở hạ tầng giao thông ngày càng cải thiện... Đây là điều kiện khá thuận lợi để An Giang tạo đà phát triển.
2/24/2023 8:00 AMNo1Đã ban hành135000Các hoạt động xúc tiến đầu tưTinNguồn https://baoangiang.com.vnKịch bản tăng trưởng kinh tế An Giang năm 2023/ImageCMS/2023-02/T1-(4)_Key_24022023073805.jpg
An Giang tiếp giáp với Vương quốc Campuchia có cửa khẩu quốc tế, quốc gia đường bộ và đường thủy, là cửa ngõ của trục Đông - Tây thông thương giữa ĐBSCL và các nước Đông Nam Á, có nhiều điều kiện thuận lợi phát triển thương mại, dịch vụ và kinh tế biên mậu. Xuất khẩu tiếp tục được tăng cường, cơ sở hạ tầng giao thông ngày càng cải thiện... Đây là điều kiện khá thuận lợi để An Giang tạo đà phát triển.
2/24/2023 8:00 AMNoĐã ban hànhkich-ban-tang-truong-kinh-te-an-giang-nam-2023
Định hướng các hoạt động xúc tiến thương mại năm 2023Định hướng các hoạt động xúc tiến thương mại năm 2023/ImageCMS/2023-02/1(1)_Key_23022023133513.jpg
Ngày 22/2, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang tổ chức họp mặt các doanh nghiệp, nhằm thông tin, trao đổi về các hoạt động xúc tiến thương mại năm 2023 và lắng nghe những đóng góp, chia sẻ, đề xuất của các doanh nghiệp.
2/23/2023 2:00 PMNo1Đã ban hành135000Các hoạt động xúc tiến đầu tưTinNguồn https://baoangiang.com.vnĐịnh hướng các hoạt động xúc tiến thương mại năm 2023/ImageCMS/2023-02/1(1)_Key_23022023133513.jpg
Ngày 22/2, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang tổ chức họp mặt các doanh nghiệp, nhằm thông tin, trao đổi về các hoạt động xúc tiến thương mại năm 2023 và lắng nghe những đóng góp, chia sẻ, đề xuất của các doanh nghiệp.
2/23/2023 2:00 PMNoĐã ban hànhdinh-huong-cac-hoat-dong-xuc-tien-thuong-mai-nam-2023
Tịnh Biên: Sẽ trở thành trung tâm kinh tế, thương mại, thúc đẩy sự phát triển phía Tây tỉnh An GiangTịnh Biên: Sẽ trở thành trung tâm kinh tế, thương mại, thúc đẩy sự phát triển phía Tây tỉnh An Giang/ImageCMS/2023-02/image00120230215153410_Key_23022023073922.jpg
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa xem xét, quyết định thành lập thị xã Tịnh Biên, An Giang trên cơ sở nguyên trạng Tịnh Biên, thành lập 7 phường trên cơ sở 3 thị trấn và 4 xã. Theo Quyết định số 3844/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Tịnh Biên, tỉnh An Giang đến năm 2035, Tịnh Biên sẽ là thị xã và xây dựng đô thị Tịnh Biên thành trung tâm kinh tế, văn hóa, hành chính, thương mại, du lịch, công nghiệp…
2/23/2023 8:00 AMYes1Đã ban hành135000Thông tin về quy hoạchTinTịnh Biên: Sẽ trở thành trung tâm kinh tế, thương mại, thúc đẩy sự phát triển phía Tây tỉnh An Giang/ImageCMS/2023-02/image00120230215153410_Key_23022023073922.jpg
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa xem xét, quyết định thành lập thị xã Tịnh Biên, An Giang trên cơ sở nguyên trạng Tịnh Biên, thành lập 7 phường trên cơ sở 3 thị trấn và 4 xã. Theo Quyết định số 3844/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Tịnh Biên, tỉnh An Giang đến năm 2035, Tịnh Biên sẽ là thị xã và xây dựng đô thị Tịnh Biên thành trung tâm kinh tế, văn hóa, hành chính, thương mại, du lịch, công nghiệp…
2/23/2023 8:00 AMYesĐã ban hànhtinh-bien-se-tro-thanh-trung-tam-kinh-te-thuong-mai-thuc-day-su-phat-trien-phia-tay-tinh-an-giang
Tiếp động lực để An Giang kết nối vùng ĐBSCLTiếp động lực để An Giang kết nối vùng ĐBSCL/ImageCMS/2023-02/T1-(2)_Key_22022023080847.jpg
 Nhằm phát huy vai trò là tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm của ĐBSCL, đánh thức tiềm năng kinh tế biên giới, An Giang rất cần sự quan tâm về cơ chế, chính sách cũng như đầu tư mạnh mẽ từ Trung ương, đặc biệt là các công trình có ý nghĩa liên kết vùng ĐBSCL.
2/22/2023 9:00 AMNo1Đã ban hành135000Các hoạt động xúc tiến đầu tưTinNguồn https://baoangiang.com.vnTiếp động lực để An Giang kết nối vùng ĐBSCL/ImageCMS/2023-02/T1-(2)_Key_22022023080847.jpg
 Nhằm phát huy vai trò là tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm của ĐBSCL, đánh thức tiềm năng kinh tế biên giới, An Giang rất cần sự quan tâm về cơ chế, chính sách cũng như đầu tư mạnh mẽ từ Trung ương, đặc biệt là các công trình có ý nghĩa liên kết vùng ĐBSCL.
2/22/2023 9:00 AMNoĐã ban hànhtiep-dong-luc-de-an-giang-ket-noi-vung-dbscl
Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050/ImageCMS/2022-12/T1-(2)_Key_28122022154816.jpg
12/28/2022 4:00 PMYes1Đã ban hành135000Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050TinKhánh Trang - Phòng THQHQuy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050/ImageCMS/2022-12/T1-(2)_Key_28122022154816.jpg
12/28/2022 4:00 PMYesĐã ban hànhquy-hoach-tinh-an-giang-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050
Tri Tôn kêu gọi đầu tư vào nông nghiệpTri Tôn kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị đang tiếp tục phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan thực hiện kêu gọi đầu tư các dự án nông nghiệp thực hiện trên địa bàn huyện.
12/26/2022 8:00 AMNo1Đã ban hành135000Các hoạt động xúc tiến đầu tưTinNguồn https://baoangiang.com.vnTri Tôn kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị đang tiếp tục phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan thực hiện kêu gọi đầu tư các dự án nông nghiệp thực hiện trên địa bàn huyện.
12/26/2022 8:00 AMNoĐã ban hànhtri-ton-keu-goi-dau-tu-vao-nong-nghiep
Tạo đòn bẩy để An Giang phát triểnTạo đòn bẩy để An Giang phát triển/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
Với chủ đề: “An Giang - Khơi dậy tiềm năng, hợp tác phát triển”, để đảm bảo chất lượng, đạt hiệu quả cao, dự kiến Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang sẽ diễn ra trong tháng 8/2023. Các sở, ngành, địa phương, các tiểu ban chuyên môn tiếp tục rà soát và phấn đấu hoàn thành các nội dung theo kế hoạch đề ra. Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh mời gọi đầu tư vào An Giang.
12/5/2022 11:00 AMNo1Đã ban hành135000Các hoạt động xúc tiến đầu tưBài viếtNguồn https://baoangiang.com.vnTạo đòn bẩy để An Giang phát triển/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
Với chủ đề: “An Giang - Khơi dậy tiềm năng, hợp tác phát triển”, để đảm bảo chất lượng, đạt hiệu quả cao, dự kiến Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang sẽ diễn ra trong tháng 8/2023. Các sở, ngành, địa phương, các tiểu ban chuyên môn tiếp tục rà soát và phấn đấu hoàn thành các nội dung theo kế hoạch đề ra. Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh mời gọi đầu tư vào An Giang.
12/5/2022 11:00 AMNoĐã ban hànhtao-don-bay-de-an-giang-phat-trien
Lễ hội Bất động sản quốc tế Việt Nam 2022Lễ hội Bất động sản quốc tế Việt Nam 2022/ImageCMS/2022-09/download (7)_Key_08092022141331.jpg
Lễ hội Bất động sản Quốc tế (VIPF) sẽ chính thức diễn ra từ ngày 28/9-2/10 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), phường Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.HCM.
9/8/2022 3:00 PMYes1Đã ban hành135000Các hoạt động xúc tiến đầu tưTinLễ hội Bất động sản quốc tế Việt Nam 2022/ImageCMS/2022-09/download (7)_Key_08092022141331.jpg
Lễ hội Bất động sản Quốc tế (VIPF) sẽ chính thức diễn ra từ ngày 28/9-2/10 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), phường Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.HCM.
9/8/2022 3:00 PMYesĐã ban hànhle-hoi-bat-dong-san-quoc-te-viet-nam-2022
An Giang đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng đầu tư cầu Bình Hoà, khởi công ngay trong quý 3An Giang đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng đầu tư cầu Bình Hoà, khởi công ngay trong quý 3/ImageCMS/2022-08/cau-binh-hoa_Key_29082022143845.jpg
Cầu Bình Hòa tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang nằm trong danh mục các cầu yếu trên các tuyến quốc lộ, đang được khẩn trương hoàn tất các thủ tục để sớm khởi công ngay trong quý 3, với tổng mức đầu tư khoảng 1.056 tỷ đồng...
8/29/2022 3:00 PMYes1Đã ban hành135000Các hoạt động xúc tiến đầu tưTinAn Giang đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng đầu tư cầu Bình Hoà, khởi công ngay trong quý 3/ImageCMS/2022-08/cau-binh-hoa_Key_29082022143845.jpg
Cầu Bình Hòa tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang nằm trong danh mục các cầu yếu trên các tuyến quốc lộ, đang được khẩn trương hoàn tất các thủ tục để sớm khởi công ngay trong quý 3, với tổng mức đầu tư khoảng 1.056 tỷ đồng...
8/29/2022 3:00 PMYesĐã ban hànhan-giang-dau-tu-hon-1-000-ty-dong-dau-tu-cau-binh-hoa-khoi-cong-ngay-trong-quy-3
An Giang tham dự Hội nghị kết nối giao thương nhà cung cấp vùng ĐBSCL với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại năm 2022An Giang tham dự Hội nghị kết nối giao thương nhà cung cấp vùng ĐBSCL với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại năm 2022/ImageCMS/2022-08/A1_Key_09082022110131.jpg
Ngày 5/8, Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Thành Huân và Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Nguyễn Tâm Tuyết Trinh dẫn đầu đoàn công tác tỉnh An Giang dự Hội nghị kết nối giao thương nhà cung cấp vùng ĐBSCL với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại tại TP. Hồ Chí Minh.
8/9/2022 11:00 AMYes1Đã ban hành135000Các hoạt động xúc tiến đầu tưTinNguồn https://baoangiang.com.vnAn Giang tham dự Hội nghị kết nối giao thương nhà cung cấp vùng ĐBSCL với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại năm 2022/ImageCMS/2022-08/A1_Key_09082022110131.jpg
Ngày 5/8, Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Thành Huân và Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Nguyễn Tâm Tuyết Trinh dẫn đầu đoàn công tác tỉnh An Giang dự Hội nghị kết nối giao thương nhà cung cấp vùng ĐBSCL với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại tại TP. Hồ Chí Minh.
8/9/2022 11:00 AMYesĐã ban hànhan-giang-tham-du-hoi-nghi-ket-noi-giao-thuong-nha-cung-cap-vung-dbscl-voi-cac-doanh-nghiep-xuat-khau-va-to-chuc-xuc-tien-thuong-mai-nam-2022
An Giang kêu gọi đầu tư 4 dự án trọng điểm lĩnh vực nông nghiệp, nông thônAn Giang kêu gọi đầu tư 4 dự án trọng điểm lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn/ImageCMS/2022-08/an-giang2_Key_03082022103123.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư vừa ký Quyết định số 1885/QĐ-UBND ngày 26/7/2022 về việc ban hành Kế hoạch xúc tiến đầu tư (XTĐT) vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn (NNNT) tỉnh An Giang năm 2022
8/3/2022 11:00 AMYes1Đã ban hành135000Các hoạt động xúc tiến đầu tưTinNguồn https://www.angiang.gov.vnAn Giang kêu gọi đầu tư 4 dự án trọng điểm lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn/ImageCMS/2022-08/an-giang2_Key_03082022103123.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư vừa ký Quyết định số 1885/QĐ-UBND ngày 26/7/2022 về việc ban hành Kế hoạch xúc tiến đầu tư (XTĐT) vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn (NNNT) tỉnh An Giang năm 2022
8/3/2022 11:00 AMYesĐã ban hànhan-giang-keu-goi-dau-tu-4-du-an-trong-diem-linh-vuc-nong-nghiep-nong-thon
Quy hoạch An Giang phù hợp với quy hoạch vùng ĐBSCLQuy hoạch An Giang phù hợp với quy hoạch vùng ĐBSCL/ImageCMS/2022-07/T1-(2)_Key_21072022140944.jpg
Là một tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm của vùng ĐBSCL, cửa ngõ giao thương của vùng với các nước ASEAN, An Giang giữ vai trò quan trọng trong tổng thể quy hoạch, phát triển vùng đất “Chín Rồng”. Tỉnh đặt mục tiêu phát triển theo hướng thuận thiên, tăng cường liên kết với các tỉnh, thành phố lân cận và cả vùng ĐBSCL; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của vùng đất đặc trưng sơn - thủy.
7/21/2022 3:00 PMYes1Đã ban hành135000Các hoạt động xúc tiến đầu tưTinNguồn https://baoangiang.com.vnQuy hoạch An Giang phù hợp với quy hoạch vùng ĐBSCL/ImageCMS/2022-07/T1-(2)_Key_21072022140944.jpg
Là một tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm của vùng ĐBSCL, cửa ngõ giao thương của vùng với các nước ASEAN, An Giang giữ vai trò quan trọng trong tổng thể quy hoạch, phát triển vùng đất “Chín Rồng”. Tỉnh đặt mục tiêu phát triển theo hướng thuận thiên, tăng cường liên kết với các tỉnh, thành phố lân cận và cả vùng ĐBSCL; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của vùng đất đặc trưng sơn - thủy.
7/21/2022 3:00 PMYesĐã ban hànhquy-hoach-an-giang-phu-hop-voi-quy-hoach-vung-dbscl
An Giang thực hiện Chương trình hành động về phát triển hạ tầng du lịchAn Giang thực hiện Chương trình hành động về phát triển hạ tầng du lịch/ImageCMS/2022-07/angiang_Key_18072022082941.jpg
Ngày 5/7/2022, UBND tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch số 442/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động về phát triển hạ tầng du lịch tỉnh An Giang năm 2022
7/18/2022 9:00 AMYes1Đã ban hành135000Các hoạt động xúc tiến đầu tưTinNguồn https://www.angiang.gov.vnAn Giang thực hiện Chương trình hành động về phát triển hạ tầng du lịch/ImageCMS/2022-07/angiang_Key_18072022082941.jpg
Ngày 5/7/2022, UBND tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch số 442/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động về phát triển hạ tầng du lịch tỉnh An Giang năm 2022
7/18/2022 9:00 AMYesĐã ban hànhan-giang-thuc-hien-chuong-trinh-hanh-dong-ve-phat-trien-ha-tang-du-lich
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang thành lập Tổ giúp việc Hội nghị Xúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tưSở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang thành lập Tổ giúp việc Hội nghị Xúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư/ImageCMS/2022-07/z3560060312653_176d6d7a5e1ffdc84aa2721452474cb7_Key_12072022085602.jpg
Ngày 07/7/2022, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang đã ký ban hành Quyết định số 76/QĐ-SKHĐT về việc thành lập Tổ giúp việc Hội nghị Xúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
7/12/2022 9:00 AMYes1Đã ban hành135000Các hoạt động xúc tiến đầu tưTinSở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang thành lập Tổ giúp việc Hội nghị Xúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư/ImageCMS/2022-07/z3560060312653_176d6d7a5e1ffdc84aa2721452474cb7_Key_12072022085602.jpg
Ngày 07/7/2022, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang đã ký ban hành Quyết định số 76/QĐ-SKHĐT về việc thành lập Tổ giúp việc Hội nghị Xúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
7/12/2022 9:00 AMYesĐã ban hànhso-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-an-giang-thanh-lap-to-giup-viec-hoi-nghi-xuc-tien-dau-tu-thuoc-so-ke-hoach-va-dau-tu
Đấu thầu chọn nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golfĐấu thầu chọn nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf/ImageCMS/2022-07/5-40_Key_11072022152333.jpg
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư hướng dẫn đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf
7/11/2022 4:00 PMYes1Đã ban hành135000Các hoạt động xúc tiến đầu tưTinhttps://baochinhphu.vnĐấu thầu chọn nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf/ImageCMS/2022-07/5-40_Key_11072022152333.jpg
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư hướng dẫn đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf
7/11/2022 4:00 PMYesĐã ban hànhdau-thau-chon-nha-dau-tu-xay-dung-va-kinh-doanh-san-golf
1 - 30Next

Quy trình thủ tục

TIN TỨC MỚI NHẤT

VIDEO